Xente con vida

Blog Xente con Vida

  • Imagen de fondo
  19 mar 2012
  blog: "", por Equipo Xente con Vida

  Mitos en torno á alimentación

  Mitos en torno á alimentación Con frecuencia lemos ou escoitamos afirmacións acerca das bondades ou perigos de algúns alimentos. Ás veces son froito de determinadas campañas de publicidade con intereses comerciais e outras responden a opinións non sempre científicas ou contrastadas. > ler máis
  Vota:
  Resultado:
  (13 votos)
  Compartir:
 

Acepto as cláusulas da Lei Orgánica 15/1999 - Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal (*)

Lei Orgánica 15/1999, "Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal. Artículo 10.- O responsable de ficheiro e quen interveña en cualquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal están obrigados ao secreto profesional respecto dos mesmos e ao deber de gardalos, obligacións que subsistirán aínda despois de acabar as súas relacións co titular do ficheiro ou, no seu caso, co responsable do mesmo."

Dacordo ao previsto no Artículo 5 da Lei Orgánica 15/1999, "Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal", infórmaselle que os datos incluídos nesta solicitude, serán rexistrados nos ficheiros automatizados responsabilidade da Consellería de Sanidade / Servizo Galego de Saúde para a prestación do servizo ao que vostede está accedendo, non estando prevista ningunha cesión dos datos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderán ser realizados nos términos previstos na citada Lei.