Xente con vida

Blog Xente con Vida

  • Imagen de fondo
  10 mar 2020
  blog: "Blog Xente con Vida", por Equipo Xente con Vida

  O aceite de oliva, alimento clave na dieta saudable

  O aceite de oliva, alimento clave na dieta saudable O aceite de oliva, alimento clave na dieta saudable > ler máis
  Vota:
  Resultado:
  (0 votos)
  Compartir:
  • Imagen de fondo
  26 xull 2019
  blog: "Blog Xente con Vida", por Equipo Xente con Vida

  Os fisioterapeutas recomendan o baile como actividade física saudable e de baixo risco

  Os fisioterapeutas recomendan o baile como actividade física saudable e de baixo risco Recomendacións máis importantes a ter en conta á hora de bailar. > ler máis
  Vota:
  Resultado:
  (0 votos)
  Compartir:
  • Imagen de fondo
  08 nov 2018
  blog: "Blog Xente con Vida", por Equipo Xente con Vida

  Como transportar os nenos de maneira segura no coche

  Como transportar os nenos de maneira segura no coche Recomendacións máis importantes a ter en conta á hora de transportar os nenos nos dispositivos dos automóbiles. > ler máis
  Vota:
  Resultado:
  (0 votos)
  Compartir:
 

Acepto as cláusulas da Lei Orgánica 15/1999 - Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal (*)

Lei Orgánica 15/1999, "Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal. Artículo 10.- O responsable de ficheiro e quen interveña en cualquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal están obrigados ao secreto profesional respecto dos mesmos e ao deber de gardalos, obligacións que subsistirán aínda despois de acabar as súas relacións co titular do ficheiro ou, no seu caso, co responsable do mesmo."

Dacordo ao previsto no Artículo 5 da Lei Orgánica 15/1999, "Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal", infórmaselle que os datos incluídos nesta solicitude, serán rexistrados nos ficheiros automatizados responsabilidade da Consellería de Sanidade / Servizo Galego de Saúde para a prestación do servizo ao que vostede está accedendo, non estando prevista ningunha cesión dos datos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderán ser realizados nos términos previstos na citada Lei.